YOU ARE events

Vispārīgie noteikumi

Pirms sākt lietot SIA „YOU ARE events Liepāja” (Reģ. Nr. 42103079713, adrese: Baltijas iela 9-43, Liepāja)  internetveikalu www.youareevents.lv (turpmāk – Interneta veikals), lūgums uzmanīgi iepazīties ar lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). 

 

 1. Vispārējie Interneta veikala lietošanas noteikumi.

  1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp SIA „YOU ARE events Liepāja”, reģ. Nr. 42103079713, adrese: Baltijas iela 9-43, Liepāja, LV-3414 (turpmāk – Pārdevējs) ar jebkuru personu, kas apmeklē un/vai lieto Interneta veikalu, t.s. ar mērķi veikt pirkumus (turpmāk – Lietotājs)

  2.  Noteikumi ir obligāti visiem kas apmeklē un/vai izmanto Interneta veikalu, t.s. ar mērķi veikt pirkumus. Tiklīdz Lietotājs sāk lietot Interneta veikalu vai veic tajā kaut kādas darbības, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, piekrīt tām un viņa pienākums ir tos ievērot. Gadījumā jā Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Interneta veikala apmeklēšana, izmantošana, kā arī pirkumu veikšana un Interneta veikala informācijas izmantošana ir aizliegta.

  3. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Jaunie Noteikumi stājās spēkā pēc to publicēšanās Interneta veikalā. Lietotāja pienaums ir regulāri lasīt Noteikumus, lai iepazīties ar izmaiņām, kas Noteikumos tiek veiktas.

  4. Video zvana pirkuma laikā Lietotājs brīvpratīgi iesniedz datus par sevi, t.s. vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pastu. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Lietotāja iesniegtās informācijas konfidencialitāti. Lietotājs jebkurā brīdī var palūgt izdzes un/vai rediģēt informāciju par sevi, piezvanot pa tālr. + 371 25777778, vai rakstot uz e-pastu info@youareevents.lv.

  5. Lietotājs var apmeklēt un lietot Interneta veikalu, t.s. veikt pirkumus jebkurā diennakts laikā.

  6. Lietotājs, lietojot Interneta veikalu, apstiprina ka:

 • Ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā persona;

 • Ir juridiskā persona, kura pārstāvim ir visas tiesības izmantot Interneta veikalu un pieņemt saistības sīs juridiskās personas vārdā;

 • Veicot pirkumus, neizmanto maksāšanas līdzekļus, kas pieder trešām personām;

 • Piekrit tam, ka norādīta informācija tiks izmantota ziņu izsūtīšanai.

 1. Interneta veikala saturošās informācijas izmantošana komerciālos nolūkos ir atļauta tikai ar Pārdevēja rakstisku atļauju.

 

 1. Video zvana pirkšanas noteikumi Interneta veikalā.

  1. Lietotājam ir tiesības nopirkt video zvanu, ko piedāvā Interneta veikals pēc cenas, kas ir aktuālā uz pirkuma brīdi. Pārdevējam ir tiesības jebkura brīdī izmainīt cenas, kas tiek norādītas Interneta veikalā. Cenas uz biļetēm un biļešu skaitu, kas ir pieejams Interneta veikalā var mainīties līdz brīdim, kad Lietotājs tos ievieto pirkumu grozā.

  2. Lietotājam jāapmaksā pirkums 15 minūšu laikā kopš pirkums ir ievietots pirkumu grozā. Ja Lietotājs šajā laikā nav veicis apmaksu, pirkums atgriezīsies pārdošanā un Lietotājam būs no jauna jāveic darījums.

  3. Vienību daudzums vienā pirkumā nav ierobežots. Atsevišķos gadījumos Pārdevējs patur tiesības ierobežot vienību daudzumu viena Lietotaja pirkumā.

  4. Pirkums Interneta veikalā Lietotajam ir maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu tiek pievienota pie pirkuma maksas.

  5. Veicot maksājumu, Lietotājs vienlaicīgi apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

  6. Nopirktais video zvans tiek realizēts ar Lietotaju caur WhatsApp, Viber vai Skype aplikācijām norādītajā laikā un datumā.

  7. Gadījumā ja Lietotājs stundas laikā pēc pirkuma nav saņēmis biļeti ar pirkuma apstiprināšanu, Lietotājam jāsazinās ar Pārdevēju, uzrakstot uz e-pastu info@youareevents.lv.

  8. Lietotājs ir atbildīgs par norādīto e-pasta adresi. Ja Lietotajs nepareizi ir norādījis e-pasta adresi, biļete tiks nosūtīta uz citas personas e-pastu vai uz neeksistējošu e-pastu. Ja Lietotajs pats ievadīja nepareizo e-pasta adresi, Pārdevējs nav atbildīgs par biļetes izsūtīšanu uz šo e-pastu. Šajā gadījumā nopirktā biļete netiks anulēta un netiks aizsūtīta uz jaunu e-pasta adreisi, kā arī Lietotajam nebūs tiesības pieprasīt nesaņemtas biļetes atmaksu.

  9. Pārdevējam ir tiesības atcelt jebkuru darījumu, ja ir apstiprinatas aizdomas par iespējamo krāpniecību vai citas personas datu izmantošanu.

  10. Lietotājam nav tiesību atcelt video zvanus, kas tika nopirkti Interneta veikalā.

 

 1. Personas datu apstrāde

  1. Par personas datiem tiek uzskatīti tikai Lietotaja personīgie dati, kas tiek iesniegti Interneta veikalā (Lietotaja vards, uzvārds, telefona numurs, e-pasts). Lietotājs apstiprina labprātīgu datu nodošanu Pārdevējam Interneta veikala pakalpojumu saņemšanai, tajā skaitā Lietotāja pirkumu apstradei, maksājumu veikšanai, atbalsta sniegšanai Lietotājam, pasūtījuma apstiprināšanas izsūtīšanai un citai informāijai, kas ir saistīta ar pirkumu.

  2. Pārdevējs informē, ka Lietotaja Dati var tikt nodoti trešajām personām ar mērķi nodrošināt pakalpojumu, ieskaitot Interneta veikala IT infrastruktūras darbiniekus, pasākumu rīkotājus.

  3. Lietotājs piekrit saņemt informāciju no Interneta veikala par dažādām aktuālitātēm. Lietotājam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas no Pārdevēja.

  4. Interneta veikalā tiek izmantoti cookie faili. Cookie fails ir neliels teksta fails, kas tiek sūtīts uz Lietotāja datoru vai mobīlo ierīci Interneta veikala apmeklēšanas laikā. Faili cookie darbojās kā mājas lapas atmiņa, ļaujot mājas lapai atpazīt Lietotaja ierīci nākamā apmeklējuma laikā, kā aī atcerēties iestatījumus. Cookie faili netiek izmantoti personības identifikācijai. Cookie faili tiek izmantoti satura uzlabošanai, izmantošanas vienkāršošanai. Izmantojot Interneta veikalu, Lietotajs piekrit Cookie failu izmantošanai. Cookie faili Interneta veikalā tiek izmantoti mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai; mājas lapas funkcionalitātes iestātījumi Lietotāja ieradumiem – ieskaitot valodu, meklēšanas pieprasījumus, iepriekš skatītu saturu; statistikas iegūšanai utt. Lietotajam ir iespēja kontrolēt vai dzēst cookie failus. 


Preces atgriešanas noteikumi

Ja jūs pasūtījāt tiešsaistes video zvanu caur mūsu mājas lapu un video zvans tika atcelts:

 • Jūs tiksiet informēti par video zvana atcelšanu;

 • Mēs nodrošināsim naudas atgriešanu automātiski uz to pašu bankas karti, kas tika izmantota pirkumam. Naudas atgriešana tiks nodrošināta 7-10 darba dienu laikā pēc tā kad Jūs saņēmat paziņojumu par pasākuma atcelšanu.

 • Komisijas maksa par naudas pārskaitījumu netiek atgriezta.

 YOU ARE events Liepāja konfidenciālitates politika.

 

YOU ARE Events agency privātuma politika


Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – YOU ARE events Liepāja pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Administrātors un viņa kontaktinformācija


 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „YOU ARE events Liepāja” (Reģ. Nr. 42103079713, adrese: Baltijas iela 9-43, Liepāja (turpmāk - YAE).

 2. YAE kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@youareevents.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties YAE juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra


 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 2. Konfidencialitātes politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod YAE jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

 • YAE uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz YAE telefona numuriem (turpmāk – Klienti).


 1. YAE rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem

 • Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 1. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/ vai vidē Klients sniedz personas datus (YAE interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 2. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus YAE.

Klientu dati kas tiek vākti, glābti un apstrādāti YAE


 • Vārds, uzvārds;


 • Tālruņa numurs;


 • E-mail adrese;


 • Mājas vai darbavietas adrese;


 • Dzīmšanas datums;


 • Valoda;


 • Pilsēta;


 • Pasūtījumu vēsture;


 • Privātā atlaide;


 • Komunikācijas vēsture ar YAE;


 • Personas datu apstrādes nolūki


 1. YAE apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:


 • Pakalpojumu sniegšanai un pārdošanai:

 • klienta identificēšanai;


 • biļešu piegādei un pakalpojumu sniegšanai;


 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;


 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;


 • klientu apkalpošanai;


 • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;


 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;


 • norēķinu administrēšanai;


 • parādu atgūšanai un piedziņai;


 • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.


 • Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;


 • plānošanai un uzskaitei;


 • efektivitātes mērīšanai;


 • datu kvalitātes nodrošināšanai;


 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;


 • atskaišu sagatavošanai;


 • klientu aptauju veikšanai;


 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.


 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus YAE.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats


 1. YAE apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu YAE saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no YAE un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas YAE leģitīmās intereses;

 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu YAE nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

 1. YAE leģitīmās intereses ir:


 • veikt komercdarbību;

 • sniegt pasākumu organizēšanas pakalpojumus;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms biļešu pārdošanas;

 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par biļešu pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;

 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

 • analizēt YAE mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • administrēt Klienta kontu YAE mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

 • veikt darbības Klientu noturēšanai;

 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;

 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);

 • novērst krāpniecību;

 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

 • administrēt maksājumus;

 • administrēt neveiktus maksājumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde


 1. YAE apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un YAE saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 2. YAE attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām YAE darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu aizsardzība


 1. YAE aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un YAE saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

 • Ugunsmūri;

 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas


 1. YAE neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu informāciju, kas ir saņemta pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot:

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos YAE leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs YAE leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem


 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, YAE personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 2. Šādos gadījumos YAE nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums


 1. YAE glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā YAE vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.


 1. Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz YAE leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības


 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota pašapkalpošanās portālā mans.yae.lv un YAE interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto YAE pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt YAE piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt YAE veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz YAE leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no YAE pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:


 • rakstveida formā klātienē YAE ofisā vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, YAE pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 2. YAE atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

 3. YAE nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai

iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt


 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot autorizējoties pašapkalpošanās portālā www.youareevents.lv , YAE pakalpojumu pieteikšanas formās yae.lv vietnē, YAE pakalpojumu portālos/lietotnēs, YAE un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz tālruni +371 25777778 vai klātienē YAE ofisā.

 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu


 1. YAE veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, pašapkalpošanās portālā mans.yae.lv un citos pašapkalpošanās kontos, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

Komerciāli paziņojumi


 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par YAE un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) YAE veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, YAE var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

 3. Klients piekrišanu YAE un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot autorizējoties pašapkalpošanās portālā www.youareevents.lv , YAE pakalpojumu pieteikšanas formās yae.lv portālā, YAE pakalpojumu portālos/lietotnēs un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas), kā arī zvanot uz telefona numuru +371 25777778 vai private ierodoties YAE ofisā.

 4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

+371 28214411,


+371 29862193,


+371 27881441,


+371 27828287,


+371 25777778;


 • klātienē YAE ofisā;

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

 1. YAE pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

 2. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka YAE var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde


 1. YAE mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatnes tiek

 2. YAE mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko YAE nenes atbildību.

Citi noteikumi


 1. YAE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā YAE pašapkalpošanās portālā mans.yae.lv, kā arī - ievietojot YAE mājaslapā.

 2. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 10. augustā un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju. izmantotas Google Analytics un Yandex Metrica servisos, kas dod iespēju YAE uzraudzīt anonīmu informāciju par kompānijas mājas lapas apmeklēšanu.

Sekojiet mums